Tabiatın Tasarımından Gelen İlham; ORGANİK MİMARİ

İnsan eliyle inşa edilen tüm yapıların doğaya ait olan ahenk ve dengeyi yakalayabilmesidir; organik mimari. En basit tabiriyle nefes alan tasarımlar ortaya çıkarabilmektir. İnşa edilecek...

MİMARİNİN GELECEĞİ

Dijitalleşen yenidünya düzeniyle birlikte hiç şüphesiz köklü değişimlere uğrayacak mesleklerden biri de mimarlık olacaktır. Yaratıcı düşünceyi merkezine alan, analitik çözümlerle yol alan ve zekâya duygusal...

ŞEHRİN SİLÜETİNDEKİ ESTETİK; YATAY MİMARİ

Covid-19’dan sonra inşaat sektöründe ihtiyaç ve arz talebinin değişmesiyle birlikte çoğu mimarın hayali olan yatay yapılaşma daha fazla uygulanmaya başladı. Yatay mimari, konutların daha geniş...

MİMARİ’DE TARZ ve ÜSLUP ÖRNEKLEMELERİ

Gotik Mimari 12. yüzyılda Fransa’nın Kuzey Bölgesinden başlayarak Avrupa’ya yayılan ve 16. Yüzyılın sonlarına dek devam eden mimari üsluptur. Diğer tarzlardan kolayca ayrılmasına sebep olan...

Boyutlar, Temel İçgüdülerle Boyut Algıları, Mimaride Boyut Algısı, Var olmak, Var Etmek…

Öznesi insan ve tabiat olan bir mesleğin amacı, sadece yapılar tasarlamak değil, tüm veriler doğrultusunda; yaşam tasarlamaktır. Ünlü mimar Charles Walker’ın da söylemiyle mimarlık; ‘’Olası...

Mimarlık Nedir?

Öznesi insan ve tabiat olan bir mesleğin amacı, sadece yapılar tasarlamak değil, tüm veriler doğrultusunda; yaşam tasarlamaktır. Ünlü mimar Charles Walker’ın da söylemiyle mimarlık; ‘’Olası...