Mimarlık Nedir?

Bilgi, Hayal gücü ve Vizyon Üçlemesinden Doğan Bir Meslek; Mimarlık…

Öznesi insan ve tabiat olan bir mesleğin amacı, sadece yapılar tasarlamak değil, tüm veriler doğrultusunda; yaşam tasarlamaktır. Ünlü mimar Charles Walker’ın da söylemiyle mimarlık; ‘’Olası gelecekler yaratabilmektir.’’ Altın oran olarak da bilinen matematiksel simetriyi ilkeler doğrultusunda oluşan yapılara uyarlayarak, sanatla bütünleştirmesidir mimarlık.

Sahip olduğumuz tüm kaynakları en verimli şekilde kullanmayı ve dünyayı bulduğumuzdan daha güzel bir yer olarak bırakmayı amaçlar. Süreç içerisinde belli kalıplara oturtulmuş ve asla değişmeyecek kuralları yoktur. Gelişim ve dönüşümün sanatsal dehayla birleşmesi ve hiç bitmeyen yeniliğin yaşam alanlarında açıkça gözlenmesidir. Barcelona’nın simgesi haline gelen, eserlerinin birçoğu UNESCO tarafından ‘Dünya Mirası Listesi’ne dâhil edilen, Sagrada Familia, Park Guell ve Casa Mila gibi eşsiz yapıların mimarı olan Antoni Gaudi’yi keşfeden hocası; ‘’Ya bir dahi keşfettim ya da bir deli.’’ demiştir. Mimari dehanın deliliğe yakın bir çizgide ilerlediği yadsınamaz bir gerçektir. İnsanların görmeden anlamlandıramayacağı yapıları hayalinde çizerek bitirmek, görülmeyeni bilmek, geleceği görmek ve üç boyutlu düşünebilmek demektir mimarlık.

Mimar Kimdir?

Görebildiğimiz tüm yapı çeşitleri; konutlar, okullar, ofisler, mağazalar, müzeler, saraylar, kamu binaları, otobüs durakları, metro istasyonları, meydanlar, parklar, sokaklar, sokakları çevreleyen yeşil alanlar, kaldırımlar, park yerleri ve aklınıza gelebilecek tüm yaşamsal alanları tasarlayan, tarih ve çevre ilişkisine hâkim kişilerdir mimarlar.

Mimar, sadece insanı değil tüm canlıları, çevreyi, iklimi ve ihtiyaçları gözeterek sanat inşa eder. Var olanı güzelleştirmek, imkânları inove etmek ve estetik değerler yaratabilmeyi hedefler. Peki Kimler Mimar Değildir? dersek:İç mimar, mimar değildir; iç mimardır. Peyzaj mimarı, mimar değildir; peyzaj mimarıdır. İç mimar, mimarın tasarımında oluşan iç mekanların dekorasyonunu yapan kişidir. Peyzaj mimarı, yine mimarın yaptığı mekanların peyzaj düzenlemesinde uzmanlaşmış kişidir. Yani mimar; statik, mekanik, elektrik, iç mimari, peyzaj, kentsel tasarım gibi disiplinlerle bağlantılı olarak çalışan takım kaptanıdır.

“Biz binalarımızı biçimlendiririz sonra da onlar bizi biçimlendirir.’’ Sir William Churchill

Tarihin bilinen ilk mimarı olarak kabul edilen, Romalı mimar Vitruvius, günümüz mimarisine bile ışık tutan “De Architectura” adlı kitabında, mimari başarının üç şartını; “Utilitas, Firmitas, Venustas” (kullanışlılık, sağlamlık, güzellik) olarak belirtmiştir. Vitruvius’un üçlemesi ve mimari sanatına ilişkin tespitleri halen geçerli olsa da, her yeni yüzyılla birlikte değişen ve sürdürülebilir olmak adına derin bir dönüşüme giren mimarlığın görev tanımları çoğalmış ve sorumlulukları farklılaşmıştır. Bu yüzden günümüz mimarisini salt biçimle ifade etmek mümkün değildir. Mimarlık da biçimden ibaret bir meslek gibi benimsenmemelidir. Toplumsal kaygıları üstlenme, sürdürülebilirlik, kimlik kazandırma, yaratıcı bir mimarlık dili, çevre dostu olma, estetik değerlere hâkimiyet, strüktür, ekonomik çözümlemeler, kaliteyi işlevsel hale getirme, yapı fiziğinde uzmanlık, güvenliği ilk sıraya oturtma, çevrebilim ve otomasyon gibi alanlara ilişkin sorumluluklar da günümüz mimarlarının meslek tanımına dâhildir.

Sevgilerle
İren ELÇİSOY
Mimar

Highlight

Öznesi insan ve tabiat olan bir mesleğin amacı, sadece yapılar tasarlamak değil, tüm veriler doğrultusunda; yaşam tasarlamaktır. Ünlü mimar Charles Walker’ın da söylemiyle mimarlık; ‘’Olası gelecekler yaratabilmektir.’’

İklim Değişikliği, Korona ve Yeni Çağ
20/03/2021
Boyutlar, Temel İçgüdülerle Boyut Algıları, Mimaride Boyut Algısı, Var olmak, Var Etmek...
24/04/2021